ilustračný obrázok

Spoločnosť ORIGINAL MASÍV, s.r.o. sme založili v máji roku 2001. Sídlo spoločnosti je v novovybudovanej priemyselnej zóne v Žiline – Bánová. Od svojho vzniku sa špecializujeme na výrobu a kompletnú montáž zrubových domov a iných stavieb z masívu. Naša spoločnosť má 25 stálych pracovníkov. Majitelia spoločnosti sú zároveň výkonní riaditelia. Zabezpečujú priebeh rokovaní so zákazníkmi, riadia zásobovanie stavieb a priebežne kontrolujú postup výstavby.

Každému zákazníkovi zabezpečujeme realizáciu od architektonického návrhu až po ukončenie drevostavby. Ku každej štúdii na individuálnu stavbu vypracovávame aj energetický posudok, aby klient vopred vedel, aká bude prevádzkovo – energetická náročnosť drevostavby. Stavbu po celú dobu realizácie sledujeme a na záver zrub uvedieme do užívacej prevádzky. Keďže sme držiteľom európskeho certifikátu ETA – 09/0092, sme povinní pri výstavbe našich zrubových stavieb používať len tie stavebné materiály, ktoré prešli schvaľovacím procesom EÚ a stavebné postupy, ktoré sú v súlade s EÚ – normami. Drevostavba, ktorá spĺňa hore spomínané atribúty, je zárukou dobrej investície našich klientov.

Drevodomy (zruby), ktoré uspokoja každého klienta, nech už sú jeho potreby akékoľvek, nájdete v našom katalógu.

Realizácia nami postavených zrubových stavieb je úspešná aj vďaka dodržiavaniu politiky kvality, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou režimu riadenia našej spoločnosti. Konkrétne – zvyšujeme odbornú úroveň vzdelávania a výchovy všetkých pracovníkov, podporujeme rozvoj ich tvorivosti, pružnosti a spolupráce. Pracovníci sú pravidelne informovaní o cieľoch spoločnosti a očakávaniach zákazníkov. Zaujímame sa o nové produkty a služby na trhu. Naše zruby sú preto už viac ako 10 rokov synonymom kvality.

ES certifikát zhody
ISO 9001:2000
Európske technické osvedčenie
Technické osvedčenie

ORIGINAL MASÍV, s.r.o.
K cintorínu 852/51A
010 04 ŽILINA

tel: (+421) 41 / 500 02 77, 78
Anton RUDINEC: (+421) 907 813 743
Pavol OZIMY: (+421) 907 813 744
e-mail: orma@orma.sk

Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť ORIGINAL MASÍV, s.r.o. © 2002 - 2014