ilustračný obrázok

Spoločnosť ORIGINAL MASÍV, s.r.o. sme založili v máji roku 2001. Sídlo spoločnosti je v novovybudovanej priemyselnej zóne v Žiline – Bánová. Od svojho vzniku sa špecializujeme na výrobu a kompletnú montáž zrubových domov a iných stavieb z masívu. Naša spoločnosť má 25 stálych pracovníkov. Majitelia spoločnosti sú zároveň výkonní riaditelia. Zabezpečujú priebeh rokovaní so zákazníkmi, riadia zásobovanie stavieb a priebežne kontrolujú postup výstavby.

Každému zákazníkovi zabezpečujeme realizáciu zrubového domu od jeho architektonického návrhu až po celkové ukončenie drevostavby. Ku každej štúdii na individuálnu stavbu zrubu vypracovávame energetický posudok, aby klient vopred vedel, akú bude mať prevádzkovo – energetická náročnosť jeho nový zrubový dom.

Stavbu po celú dobu realizácie sledujeme a na záver zrub uvedieme do užívacej prevádzky.

Naša spoločnosť je držiteľom európskeho certifikátu ETA – 09/0092, a preto sme povinní pri výstavbe našich zrubových domov používať len tie stavebné materiály, ktoré prešli schvaľovacím procesom EÚ a stavebné postupy, ktoré sú v súlade s EÚ – normami.

Drevostavba, spĺňajúca tieto atribúty, je zárukou dobrej investície našich klientov.

Zrubové domy (štýlové horské zruby), pre akéhokoľvek klienta, náročného i toho ekonomicky a ekologicky zmýšľajúceho, nájdete v našom katalógu.

Neoddeliteľnou súčasťou režimu riadenia našej spoločnosti je dodržiavanie politiky kvality, vďaka čomu sú nami postavené zrubové domy veľmi obľúbené a úspešné na trhu drevostavieb.

Zárukou kvality našich stavieb je kvalifikovaný tím staviteľov – každoročne zvyšujeme odbornú úroveň vzdelávania a výchovy všetkých pracovníkov, podporujeme rozvoj ich tvorivosti, pružnosti a spolupráce. Pracovníci sú pravidelne informovaní o cieľoch spoločnosti a očakávaniach zákazníkov. Zaujímame sa o nové produkty a služby na trhu.

Naše zrubové stavby sú už viac ako 18 rokov synonymom kvality.

Zaoberáme sa nie len realizáciou drevostabieb na želanie zákazníka, ale aj ekonomicky výhodou alternatívou, ako sú už vopred navrhnuté nízkorozpočtové zrubové rodinné domy z guľatinového masívu.

ES certifikát zhody
ISO 9001:2008
Európske technické osvedčenie
Technické osvedčenie
ES certifikát o nemennosti parametrov

ORIGINAL MASÍV, s.r.o.
K cintorínu 852/51A
010 04 ŽILINA

tel: (+421) 41 / 500 02 77, 78
Anton RUDINEC: (+421) 907 813 743
e-mail: orma@orma.sk


Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť ORIGINAL MASÍV, s.r.o. © 2002 - 2020