« späť
Úvodná stránka » Rozpočtová ponuka

Rozpočtová ponuka

Presnú cenu pre investora stanovujeme na základe predložených,
alebo nami vyhotovených projekčných podkladov.

Variant A - štíty z guľatiny

Obrázok A 1 Obrázok A 2

Kompletná skeletová konštrukcia obsahuje

Prízemie
 • obvodové steny zo smrekovej guľatiny akostnej triedy IPV II. A,B
 • nosné deliace steny interiéru z guľatiny
 • nosné stĺpy z guľatiny
 • nosné prievlaky prízemia z guľatiny
 • stropné trámy z guľatiny
 • stropné trámy balkónov z guľatiny
Podkrovie
 • nadstavba pomúrnice z guľatiny do výšky 1,2m
 • štítové steny stavby z guľatiny
 • nosné stolice krovu z guľatiny
 • zvislé stĺpy z guľatiny
 • nosný systém bočnej terasy z guľatiny
 • vyrezanie drážok v stavebných otvoroch pre statické zámky
 • vloženie statických zámkov
 • vyznačenie a odvŕtanie elektro – inštalačných trás v zrubových stenách
 • vyznačenie a presné vyrezanie stavebných otvorov
 • pretriedenie guľatinovej hmoty a olúpanie od kôry v priestoroch firmy
 • výroba v priestoroch firmy
 • inpregnácia proti plesni a škodcom v priestoroch firmy
 • demontáž, označenie a nakládka rozobratých segmentov na prepravné autá
 • nehorľavé trubky pre rozvod elektroinštalačných sieti v zrubových stenách
 • izolácia do horizontálnych a rohových spojov obvodových stien (expanzná tepelná izolácia)
 • hydroizolácia pod podkladový hranol stavby
 • inpregnácia proti plesni a škodcom v spojovacích drážkach a rohových sedlách
 • impregnovaný podkladový hranol pod stavbu z reziva
 • impregnovaná kompletná krovová konštrukcia z reziva
 • kovový spojovací materiál krovovej konštrukcie
 • rektifikačné skrutky zvislých stĺpov
 • kovové obruče na stiahnutie nosných stĺpov interiéru (ručne kované + montáž)
 • montáž guľatinového skeletu a krovovej konštrukcie
 • interný autorský a stavebný dozor
 • kompletná realizačná projektová dokumentácia
 • stavebný žeriav na montáž skeletu
Obrázok A 3 Obrázok A 4

Hrubá stavba obsahuje

Kompletnú skeletovú konštrukciu a tieto dokončovacie etapy realizácie stavby:

Príprava pod strešný plášť
 • viditeľné poddašia – „tatranec“
 • náterová hmota na poddašia a viditeľné krokvy – 2 vrstvy
 • strešná paropriepustná fólia, páska
Strešný plášť
 • impregnované laty pod krytinu, klince
 • strešná krytina, komlet zo všetkými doplnkami
 • strešné okná
 • dodávka klampiarskych prvkov (eloxovaný plech -farba prispôsobená krytine)
Zateplenie šikmých stien a stropu nadstavby, interiérový obklad
 • tepelná izolácia – medzi krokvami 180mm
 • latovanie
 • tepelná izolácia kontra hrúbky 50mm
 • parozábrana – fólia s Al úpravou, Al páska
 • elekrotrubky (FXP plast) pre stropné svietidlá
 • pohľadový obklad – „tatranec“
 • interiérový náter – vodná báza, 2× náter
 • lištovanie a obklad strešných okien
 • záklop medzi krokvami
 • dilatácie na šikmých stenách
Drevená podlaha prízemia
 • izolácia proti vlhkosti a penetračný náter
 • podkladové hranoly, kontra hranoly
 • tepelná izolácia – 2 vrstvy (100 + 50mm)
 • smreková dlážkovica, vybrúsená, lakovaná
 • lištovanie styku stena – podlaha
 • vybrúsenie a lakovanie schodiska so zábradlím
Drevená podlaha podkrovia
 • vyrezanie osadzovacej drážky, zrezanie prievlakov
 • stropný záklop – smreková cinkovaná dlážkovica
 • interiérový náter stropu – vodná báza, 2× náter
 • protiprašná fólia
 • podklad hranoly, kontra hranoly
 • tepelná izolácia – 2 vrstvy (80 + 50mm)
 • smreková dlážkovica, vybrúsená, lakovaná
 • lištovanie styku stena – podlaha
 • podlaha balkóna + náter
Keramické podlahy
 • podlahový polystyrén – 2. vrstvy (60 + 60mm)
 • cementový poter s KARI výstužou hrúbky 50mm
 • keramická dlažba so špárovaním
Zrubové schodisko
 • smrekové stupne, zábradlie – žrďovina
Zábradlie terasy
 • horné a dolné madlo polguláče, výplň – žrďovina
Deliace priečky podkrovia sendvičové
 • nosná kostra z pozinkovaných profilov UW, CW 75
 • sadrokartón hrúbky 12,5 mm obojstranne
 • izolačný pás do deliacich priečok hrúbky 75mm
 • sieťka + lepidlo obojstranne
 • dekoračná omietka (odtieň podľa výberu)
 • obojstranne cinkované dilatačné dosky, lištovanie
Deliace priečky prízemia murované
 • murivo YTONG hrúbky 125mm
 • lepiaca malta
 • sieťka + lepidlo obojstranne
 • dekoračná omietka (odtieň podľa výberu)
 • obojstranne cinkované dilatačné dosky, lištovanie
Keramické obklady priečok na potrebných miestach
 • lepidlo pod keramický obklad
 • keramický obklad so špárovaním
Povrchové úpravy guľatiny – vybrúsenie, náter
 • brúsny materiál
 • vybrúsenie stien povrchu guľatiny z exteriéru a interiéru
 • exteriérový náter – 2×
 • interiérový náter – 2×
 • exteriérový záručný náter – 1×
Vytmelenie styčných spojov zrubových stien v dosadacích miestach guľatiny, exteriér a interiér stavby
 • tmeliaca hmota (odtieň podľa výberu – Premium 100% neutrálny silikon)
Okná, dvere komplet (EURO 78, 3-sklo)
 • presné vyrezanie stavebných otvorov a drážok pre osadzovacie zámky
 • okná a dvere v obvodových zrubových stenách konštrukcie (3-sklo)
 • dvere vo všetkých interiérových priečkach
 • dilatácie, lištovanie, parapety
 • kovanie interiérových dverí, vstup

(okná a dvere sú v prevedení EURO)

MONTÁŽ UVEDENÝCH ETÁP VÝSTAVBY

V cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu stavebného materiálu, dopravu pracovníkov a ubytovanie pracovníkov počas výstavby.
Tieto položky sa vykalkulujú individuálne podľa miesta určenia.

 

Stavba na kľúč obsahuje

Poznámka

Základové konštrukcie pod naše zrubové stavby realizujeme len do okruhu 20km od sídla našej spoločnosti

Variant B - štíty sendvičové

Obrázok B 1 Obrázok B 2

Kompletná skeletová konštrukcia obsahuje

 • obvodové steny zo smrekovej guľatiny akostnej triedy IPV II. A,B
 • nosné deliace steny interiéru z guľatiny
 • nosné stĺpy z guľatiny
 • nosné prievlaky prízemia z guľatiny
 • stropné trámy z guľatiny
 • nosné stolice krovu z guľatiny
 • nosný systém bočnej terasy z guľatiny
 • vyrezanie drážok v stavebných otvoroch pre statické zámky
 • vloženie statických zámkov
 • vyznačenie a odvŕtanie elektro – inštalačných trás v zrubových stenách
 • vyznačenie a presné vyrezanie stavebných otvorov
 • pretriedenie guľatinovej hmoty a olúpanie od kôry v priestoroch firmy
 • výroba v priestoroch firmy
 • inpregnácia proti plesni a škodcom v priestoroch firmy
 • demontáž, označenie a nakládka rozobratých segmentov na prepravné autá
 • nehorľavé trubky pre rozvod elektroinštalačných sieti v zrubových stenách
 • izolácia do horizontálnych a rohových spojov obvodových stien (expanzná tepelná izolácia)
 • hydroizolácia pod podkladový hranol stavby
 • inpregnácia proti plesni a škodcom v spojovacích drážkach a rohových sedlách
 • impregnovaný podkladový hranol pod stavbu z reziva
 • impregnované rezivo statickej nadstavby podkrovia, pomúrnica do výšky 1,2m
 • impregnované rezivo statickej výplne štítových stien
 • impregnovaná kompletná krovová konštrukcia z reziva
 • kovový spojovací materiál krovovej konštrukcie
 • rektifikačné skrutky zvislých stĺpov
 • kovové obruče na stiahnutie nosných stĺpov interiéru (ručne kované + montáž)
 • montáž guľatinového skeletu a krovovej konštrukcie
 • interný autorský a stavebný dozor
 • kompletná realizačná projektová dokumentácia
 • stavebný žeriav na montáž skeletu
Obrázok B 3 Obrázok B 4

Hrubá stavba obsahuje

Kompletnú skeletovú konštrukciu a tieto dokončovacie etapy realizácie stavby:

Príprava pod strešný plášť
 • viditeľné poddašia – „tatranec“
 • náterová hmota na poddašia a viditeľné krokvy – 2 vrstvy
 • strešná paropriepustná fólia, páska
Strešný plášť
 • impregnované laty pod krytinu, klince
 • strešná krytina, komlet zo všetkými doplnkami
 • strešné okná
 • dodávka klampiarskych prvkov (eloxovaný plech -farba prispôsobená krytine)
Zateplenie štítových stien a bočnej nadstavby podkrovia, interiérový a exteriérový ob­klad
 • pohľadový interiérový obklad „tatranec“ (12,5×90)
 • interiérový náter – vodná báza – 2× náter
 • latovanie 30×50
 • parozábrana – fólia s Al úpravou
 • tepelná izolácia 160mm
 • kontra latovanie 50×50
 • tepelná izolácia 50mm
 • parozábrana – fólia s Al úpravou
 • pohľadový exteriérový obklad „tatranec“ alebo prekladané neomietané dosky
 • exteriérový náter 2× – náterový program
Zateplenie šikmých stien a stropu nadstavby, interiérový obklad
 • tepelná izolácia – medzi krokvami 180mm
 • latovanie
 • tepelná izolácia kontra hrúbky 50mm
 • parozábrana – fólia s Al úpravou, Al páska
 • elekrotrubky (FXP plast) pre stropné svietidlá
 • pohľadový obklad – „tatranec“
 • interiérový náter – vodná báza, 2× náter
 • lištovanie a obklad strešných okien
 • záklop medzi krokvami
 • dilatácie na šikmých stenách
Drevená podlaha prízemia
 • izolácia proti vlhkosti a penetračný náter
 • podkladové hranoly, kontra hranoly
 • tepelná izolácia – 2 vrstvy (100 + 50mm)
 • smreková dlážkovica, vybrúsená, lakovaná
 • lištovanie styku stena – podlaha
 • vybrúsenie a lakovanie schodiska so zábradlím
Drevená podlaha podkrovia
 • vyrezanie osadzovacej drážky, zrezanie prievlakov
 • stropný záklop – smreková cinkovaná dlážkovica
 • interiérový náter stropu – vodná báza, 2× náter
 • protiprašná fólia
 • podklad hranoly, kontra hranoly
 • tepelná izolácia – 2 vrstvy (80 + 50mm)
 • smreková dlážkovica, vybrúsená, lakovaná
 • lištovanie styku stena – podlaha
 • podlaha balkóna + náter
Keramické podlahy
 • podlahový polystyrén – 2. vrstvy (60 + 60mm)
 • cementový poter s KARI výstužou hrúbky 50mm
 • keramická dlažba so špárovaním
Zrubové schodisko
 • smrekové stupne, zábradlie – žrďovina
Zábradlie terasy
 • horné a dolné madlo polguláče, výplň – žrďovina
Deliace priečky podkrovia sendvičové
 • nosná kostra z pozinkovaných profilov UW, CW 75
 • sadrokartón hrúbky 12,5 mm obojstranne
 • izolačný pás do deliacich priečok hrúbky 75mm
 • sieťka + lepidlo obojstranne
 • dekoračná omietka (odtieň podľa výberu)
 • obojstranne cinkované dilatačné dosky, lištovanie
Deliace priečky prízemia murované
 • murivo YTONG hrúbky 125mm
 • lepiaca malta
 • sieťka + lepidlo obojstranne
 • dekoračná omietka (odtieň podľa výberu)
 • obojstranne cinkované dilatačné dosky, lištovanie
Keramické obklady priečok na potrebných miestach
 • lepidlo pod keramický obklad
 • keramický obklad so špárovaním
Povrchové úpravy guľatiny – vybrúsenie, náter
 • brúsny materiál
 • vybrúsenie stien povrchu guľatiny z exteriéru a interiéru
 • exteriérový náter – 2×
 • interiérový náter – 2×
 • exteriérový záručný náter – 1×
Vytmelenie styčných spojov zrubových stien v dosadacích miestach guľatiny, exteriér a interiér stavby
 • tmeliaca hmota (odtieň podľa výberu – Premium 100% neutrálny silikon)
Okná, dvere komplet (EURO 78, 3-sklo)
 • presné vyrezanie stavebných otvorov a drážok pre osadzovacie zámky
 • okná a dvere v obvodových zrubových stenách konštrukcie (3-sklo)
 • dvere vo všetkých interiérových priečkach
 • dilatácie, lištovanie, parapety
 • kovanie interiérových dverí, vstup

(okná a dvere sú v prevedení EURO)

MONTÁŽ UVEDENÝCH ETÁP VÝSTAVBY

V cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu stavebného materiálu, dopravu pracovníkov a ubytovanie pracovníkov počas výstavby.
Tieto položky sa vykalkulujú individuálne podľa miesta určenia.

 

Stavba na kľúč obsahuje

Poznámka

Základové konštrukcie pod naše zrubové stavby realizujeme len do okruhu 20km od sídla našej spoločnosti

CE Všetky stavebné materiály použité pri výstavbe našich zrubových stavieb majú európske stavebné certifikáty CE.

ORIGINAL MASÍV, s.r.o.
K cintorínu 852/51A, 010 04 ŽILINA
e-mail: orma@orma.sk
Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť ORIGINAL MASÍV, s.r.o. © 2002 - 2024
Počet návštev od 16.08.2008: 609136
Počet návštev dnes: 205
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.