« späť
Úvodná stránka » Technológia

Technológia

1. krok

Na základe vypracovaného projektu pripravíme smrekovú guľatinu pre konkrétny zrubový dom.

Obrázok 01a Obrázok 01b

2. krok

Smrekovú guľatinu na výrobu stien zrubovej stavby pripravujeme klasickým ručným spôsobom, a to tak, že najskôr guľatinu zbavíme kôry – klát dreva očistíme nahrubo od prvej špinavej kôry a následne ho obojručným nožom olúpeme dočista po prvú vrstvu bieleho dreva. Týmto si drevo zachová prirodzenú krivosť a naturálny vzhľad. Ručnou úpravou dreva zachovávame okrajové letokruhy, ktoré tvoria najhustejšiu vrstvu drevnej hmoty.

Obrázok 02a Obrázok 02b

3. krok

Ručným opracovaním guľatiny nevykompenzujeme jej prirodzenú zbiehavosť, túto vylúčime technológiou výroby tak, aby nemala vplyv na konštrukciu zrubovej steny. Inými slovami: skutočnosť, že kmeň stromu je pri koreni hrubší ako pri korune vykompenzujeme vhodným uložením klátov pri konštrukcii zrubovej steny. Prvý rad guľatiny (spodný rad) zrezávame do roviny, aby plynulo dosadol na základovú dosku. Ďalší rad guľatiny už technologicky opracovávame tak, aby presne dosadol na spodný rad. Do každého klátu vyrežeme drážku pre izoláciu. V rohových prienikoch stien vyrábame špeciálne rybinové spoje, ktoré zabezpečujú statickú tuhosť a životnosť celej konštrukcie zrubovej stavby.

Obrázok 03a Obrázok 03b

4. krok

Celý výrobný proces je časovo i technicky náročný. Pri dodržaní výrobnej disciplíny a zvládnutí presného detailu výroby, vytvárame veľmi dobre tesniacu stenu z guľatinového masívu.

Obrázok 04a Obrázok 04b

5. krok

Skeletovú konštrukciu celej zrubovej stavby vyrábame vo výrobnom areáli našej firmy. Po ukončení opracovania a montáže ju dôkladne skontrolujeme a predvedieme investorovi. Každý segment skeletu zrubovej stavby označíme. Podľa projektovej dokumentácie vyznačíme trasy pre vedenie elektrických káblov a technologických potrubí (plyn, voda, kúrenie, odpad). Skontrolovaný skelet potom rozmontujeme. Počas rozoberania skeletu pripravíme dutiny pre vedenie elektroinštalácie a pre technologické potrubia. Rozobratý skelet zrubovej stavby naložíme na nákladné autá a prevezieme na pozemok zákazníka k vopred pripraveným základom stavby.

Obrázok 05a Obrázok 05b

6. krok

Tu potom začíname samotnú výstavbu zrubového domu. Počas montáže obvodových stien zrubovej stavby ošetrujeme vyrezané drážky aj rohové rybinové spoje impregnáciou proti plesni a drevokaznému hmyzu. Všetky drážky, rohové spoje a iné dutiny, vyskytujúce sa v skladbe stien, vyplňujeme samorozpínacou tepelnoizolač­nou penou.

Obrázok 06a Obrázok 06b

7. krok

Na postavené obvodové a nosné steny zrubovej stavby so štítovou výplňou z guľatiny, ktorá je previazaná nosnými stolicami, postavíme krovovú konštrukciu. Viditeľné časti krovu ohobľujeme. Podstrešia obložíme dreveným obkladom a položíme strešnú krytinu.

Obrázok 07a Obrázok 07b

8. krok

Keď je na zrubová stavba zastrešená, realizujeme povrchové úpravy. Začíname tým, že všetky časti guľatiny ručným obrúsením zbavíme špiny a záderov. Potom celú exteriérovú časť ošetríme dvojnásobným ručným olejovým náterom a po vyschnutí všetky styčné škáry z exteriérovej strany dôkladne vytmelíme. Farbu náteru a tmelu vyberieme spoločne s investorom, aby stavba tvorila jeden estetický celok.

Obrázok 08a Obrázok 08b

9. krok

V čase výroby okien a dverí na stavbe realizujeme nasledujúce práce: do strechy vkladáme dvojvrstvové zateplenie, na nosné latovanie montujeme drevený obklad a na stropné trámy zhora montujeme záklop podkrovia (záklop je drevená podlaha, ktorá pri pohľade z prízemia slúži zároveň ako strop).

Obrázok 09a Obrázok 09b

10. krok

Keď dokončíme záklop, v podkroví postavíme nosné kostry deliacich priečok a na prízemí vymurujeme priečky z ľahkých pórobetónových tvárnic.

Obrázok 10a Obrázok 10b

11. krok

V tomto štádiu rozpracovanosti zrubovej stavby osadíme do obvodových stien okná a dvere, aby bola stavba uzamykateľná. Potom vyhotovíme inžinierske siete, teda vykurovanie, rozvody teplej a studenej vody, kompletnú kanalizáciu a elektroinšta­láciu. Všetky siete uvedieme do prevádzky a správnu funkčnosť dokladujeme revíznymi správami.

Obrázok 11a Obrázok 11b

12. krok

Funkčné inžinierske siete uzatvoríme sendvičovými priečkami a konštrukciou všetkých podláh.

Obrázok 12a Obrázok 12b

13. krok

V záverečnej etape výstavby zrubového domu vykonáme všetky potrebné úpravy vnútorných stien. Deliace priečky omietneme a steny z guľatiny ošetríme dvojvrstvovým náterom, pričom medzi jednotlivými vrstvami náteru steny ešte ručne prebrúsime, aby sme dosiahli dokonalú hladkosť a zároveň zviditeľnenie prírodnej kresby dreva. Po vysušení interiérového náteru všetky styčné škáry dôkladne vytmelíme a do deliacich priečok osadíme interiérové dvere.

Obrázok 13a Obrázok 13b

14. krok

Ukončením všetkých prác na zrubovej stavbe a uvedením do používania, začína plynúť trojročná záručná doba, počas ktorej vykonávame záručný servis. V rámci záručného servisu sledujeme deformáciu skeletovej konštrukcie, spôsobenú uvoľňovaním prebytočnej vlhkosti z guľatinového masívu a povoľovaním rektifikačných skrutiek eliminujeme napätie vzniknuté usadzovaním zrubovej stavby. Naša komunikácia so zákazníkmi nekončí ani po skončení záručnej doby. Klientom poskytujeme poradenstvo a služby týkajúce sa udržiavania dlhej životnosti našich zrubových stavieb, ktorá je 120 až 150 rokov.

záruka 3 roky | životnosť 150 rokov

ORIGINAL MASÍV, s.r.o.
K cintorínu 852/51A, 010 04 ŽILINA
e-mail: orma@orma.sk
Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť ORIGINAL MASÍV, s.r.o. © 2002 - 2024
Počet návštev od 16.08.2008: 604800
Počet návštev dnes: 3
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.