« späť
Technológia

Technológia

Technológia výstavby

Obrázok 01a Obrázok 01b

1. Na základe vypracovaného projektu pripravíme smrekovú guľatiny pre konkrétny zrubový dom.

Obrázok 02a Obrázok 02b

2. Smrekovú guľatinu na výrobu stien zrubovej stavby pripravujeme klasickým ručným spôsobom, a to tak, že najskôr guľatinu zbavíme kôry – klát dreva očistíme nahrubo od prvej špinavej kôry a následne ho obojručným nožom olúpeme dočista po prvú vrstvu bieleho dreva. Týmto si drevo zachová prirodzenú krivosť a naturálny vzhľad. Ručnou úpravou dreva zachovávame okrajové letokruhy, ktoré tvoria najhustejšiu vrstvu drevnej hmoty.

Obrázok 03a Obrázok 03b

3. Ručným opracovaním guľatiny nevykompenzujeme jej prirodzenú zbiehavosť, túto vylúčime technológiou výroby tak, aby nemala vplyv na konštrukciu zrubovej steny. Inými slovami: skutočnosť, že kmeň stromu je pri koreni hrubší ako pri korune vykompenzujeme vhodným uložením klátov pri konštrukcii zrubovej steny. Prvý rad guľatiny (spodný rad) zrezávame do roviny, aby plynulo dosadol na základovú dosku. Ďalší rad guľatiny už technologicky opracovávame tak, aby presne dosadol na spodný rad. Do každého klátu vyrežeme drážku pre izoláciu. V rohových prienikoch stien vyrábame špeciálne rybinové spoje, ktoré zabezpečujú statickú tuhosť a životnosť celej konštrukcie zrubovej stavby.

Obrázok 04a Obrázok 04b

4. Celý výrobný proces je časovo i technicky náročný. Pri dodržaní výrobnej disciplíny a zvládnutí presného detailu výroby, vytvárame veľmi dobre tesniacu stenu z guľatinového masívu.

Obrázok 05a Obrázok 05b

5. Skeletovú konštrukciu celej zrubovej stavby vyrábame vo výrobnom areáli našej firmy. Po ukončení opracovania a montáže ju dôkladne skontrolujeme a predvedieme investorovi. Každý segment skeletu zrubovej stavby označíme. Podľa projektovej dokumentácie vyznačíme trasy pre vedenie elektrických káblov a technologických potrubí (plyn, voda, kúrenie, odpad). Skontrolovaný skelet potom rozmontujeme. Počas rozoberania skeletu pripravíme dutiny pre vedenie elektroinštalácie a pre technologické potrubia. Rozobratý skelet zrubovej stavby naložíme na nákladné autá a prevezieme na pozemok zákazníka k vopred pripraveným základom stavby.

Obrázok 06a Obrázok 06b

6. Tu potom začíname samotnú výstavbu zrubového domu. Počas montáže obvodových stien zrubovej stavby ošetrujeme vyrezané drážky aj rohové rybinové spoje impregnáciou proti plesni a drevokaznému hmyzu. Všetky drážky, rohové spoje a iné dutiny, vyskytujúce sa v skladbe stien, vyplňujeme samo-rozpínacou tepelno-izolačnou penou.

Obrázok 07a Obrázok 07b

7. Na postavené obvodové a nosné steny zrubovej stavby so štítovou výplňou z guľatiny, ktorá je previazaná nosnými stolicami, postavíme krovovú konštrukciu. Viditeľné časti krovu ohobľujeme. Podstrešia obložíme dreveným obkladom a položíme strešnú krytinu.

Obrázok 08a Obrázok 08b

8. Keď je na zrubová stavba zastrešená, realizujeme povrchové úpravy. Začíname tým, že všetky časti guľatiny ručným obrúsením zbavíme špiny a záderov. Potom celú exteriérovú časť ošetríme dvojnásobným ručným olejovým náterom a po vyschnutí všetky styčné škáry z exteriérovej strany dôkladne vytmelíme. Farbu náteru a tmelu vyberieme spoločne s investorom, aby stavba tvorila jeden estetický celok.

Obrázok 09a Obrázok 09b

9. V čase výroby okien a dverí na stavbe realizujeme nasledujúce práce: do strechy vkladáme dvojvrstvové zateplenie, na nosné latovanie montujeme drevený obklad a na stropné trámy zhora montujeme záklop podkrovia (záklop je drevená podlaha, ktorá pri pohľade z prízemia slúži zároveň ako strop).

10. Keď dokončíme záklop, v podkroví postavíme nosné kostry deliacich priečok a na prízemí vymurujeme priečky z ľahkých pórobetónových tvárnic.

Obrázok 10a Obrázok 10b Obrázok 11a Obrázok 11b

11. V tomto štádiu rozpracovanosti zrubovej stavby osadíme do obvodových stien okná a dvere, aby bola stavba uzamykateľná. Potom vyhotovíme inžinierske siete, teda vykurovanie, rozvody teplej a studenej vody, kompletnú kanalizáciu a elektroinštaláciu. Všetky siete uvedieme do prevádzky a správnu funkčnosť dokladujeme revíznymi správami.

12. Funkčné inžinierske siete uzatvoríme sendvičovými priečkami a konštrukciou všetkých podláh.

13. V záverečnej etape výstavby zrubového domu vykonáme všetky potrebné úpravy vnútorných stien. Deliace priečky omietneme a steny z guľatiny ošetríme dvojvrstvovým náterom, pričom medzi jednotlivými vrstvami náteru steny ešte ručne prebrúsime, aby sme dosiahli dokonalú hladkosť a zároveň zviditeľnenie prírodnej kresby dreva. Po vysušení interiérového náteru všetky styčné škáry dôkladne vytmelíme a do deliacich priečok osadíme interiérové dvere.

14. Ukončením všetkých prác na zrubovej stavbe a uvedením do používania, začína plynúť trojročná záručná doba, počas ktorej vykonávame záručný servis. V rámci záručného servisu sledujeme deformáciu skeletovej konštrukcie, spôsobenú uvoľňovaním prebytočnej vlhkosti z guľatinového masívu a povoľovaním rektifikačných skrutiek eliminujeme napätie vzniknuté usadzovaním zrubovej stavby. Naša komunikácia so zákazníkmi nekončí, ani po skončení záručnej doby. Klientom poskytujeme poradenstvo a služby týkajúce sa udržiavania dlhej životnosti našich zrubových stavieb, ktorá je 120 až 150 rokov.


ORIGINAL MASÍV, s.r.o.
K cintorínu 852/51A
010 04 ŽILINA

tel: (+421) 41 / 500 02 77, 78
Anton RUDINEC: (+421) 907 813 743
Pavol OZIMY: (+421) 907 813 744
e-mail: orma@orma.sk

Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť ORIGINAL MASÍV, s.r.o. © 2002 - 2019